15UY0227-3 - TORNACI - Seviye 3 (Rev.01)

Yeterlilik Birimleri ve Ücretler
Referans Kodu Yeterlilik Birimi Adı T1 T2 P1 P2 P3
15UY0227-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
15UY0227-3/A2 Tornalama İşlemleri