15UY0216-4 - BARİSTA (KAHVE BAR GÖREVLİSİ) - Seviye 4 (Rev.01)

Yeterlilik Birimleri ve Ücretler
Referans Kodu Yeterlilik Birimi Adı T1 T2 P1 P2 P3
15UY0216-4/A1 İSG Faaliyetleri, Çevre Koruma Mevzuatı, Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetimi
15UY0216-4/A2 İş Organizasyonu ve Servis Öncesi İşlemler
15UY0216-4/A3 Servis İşlemleri
15UY0216-4/A4 Gün / Vardiya Sonu İşlemleri