12UY0093-3 - SERVİS GÖREVLİSİ - Seviye 3 (Rev.02)

Yeterlilik Birimleri ve Ücretler
Referans Kodu Yeterlilik Birimi Adı T1 T2 P1 P2 P3
12UY0093-3/A1 İSG Faaliyetleri, Çevre Koruma Mevzuatı, Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetimi
12UY0093-3/A2 İş Organizasyonu ve Servis Öncesi İşlemler
12UY0093-3/A3 Servis İşlemleri
12UY0093-3/A4 Yiyecek İçecek Servisi
12UY0093-3/A5 Gün/Vardiya Sonu İşlemleri