12UY0093-3 - SERVİS GÖREVLİSİ - Seviye 3 (Rev.01)

Yeterlilik Birimleri ve Ücretler
Referans Kodu Yeterlilik Birimi Adı T1 T2 P1 P2 P3
12UY0093-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetleri ve Çevre Koruma Mevzuatı
12UY0093-3/A2 Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemi
12UY0093-3/A3 İş Organizasyonu
12UY0093-3/A4 Servis Öncesi İşlemler
12UY0093-3/A11 Mesleki Gelişime İlişkin Faaliyetler
12UY0093-3/A5 Servis İşlemleri
12UY0093-3/A6 Sıcak İçecek Servisi
12UY0093-3/A7 Soğuk İçecek Servisi
12UY0093-3/A8 Yiyecek Servisi
12UY0093-3/A9 Servis Sonrası ve Gün/Vardiya Sonu İşlemler
12UY0093-3/A10 Periyodik İşlemler
12UY0093-3/B1 Yabancı Dil