12UY0093-2 - SERVİS GÖREVLİSİ - Seviye 2 (Rev.01)

Yeterlilik Birimleri ve Ücretler
Referans Kodu Yeterlilik Birimi Adı T1 T2 P1 P2 P3
12UY0093-2/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetleri ve Çevre Koruma Mevzuatı
12UY0093-2/A2 İş Organizasyonu
12UY0093-2/A3 Servis Öncesi İşlemler
12UY0093-2/A7 Mesleki Gelişime İlişkin Faaliyetler
12UY0093-2/A4 Servis İşlemleri
12UY0093-2/A5 Gün/Vardiya Sonu İşlemler
12UY0093-2/A6 Periyodik İşlemler
12UY0093-2/A7 Mesleki Gelişime İlişkin Faaliyetler