15UY0206-4 - ELEKTRO-MEKANİK MONTAJ İŞÇİSİ - Seviye 4 (Rev.00)

Yeterlilik Birimleri ve Ücretler
Referans Kodu Yeterlilik Birimi Adı Teorik Sınav Ücreti Mülakat Sınav Ücreti Pratik Sınav Ücreti
15UY0206-4/A1 İş Sağlığı Ve Güvenliği, Kalite Ve Çevre Yönetim Sistemleri
15UY0206-4/A2 İş Organizasyonu, Ön Hazırlık İşlemleri
15UY0206-4/A3 Montaj Ve Ayar İşlemleri